6948591805 3ο χμ Περ. Οδού Λάρισας - Τρικάλων, Λάρισα installxatzakis@gmail.com